Noticias:

SUBVENCIÓN REFORMA 15 40% PEZAS E MATERIAS DE COCIÑA E BAÑO

SUBVENCIÓN REFORMA 15 40% PEZAS E MATERIAS DE COCIÑA E BAÑO
SUBVENCIÓN REFORMA 15 40% PEZAS E MATERIAS DE COCIÑA E BAÑO
Volver 24/09/15
SUBVENCIÓN REFORMA 15 40% PEZAS E MATERIAS DE COCIÑA E BAÑO

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2015 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma15), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. (Doga 24 de setembro 2015)

Subvención do 20% para reforma de cociña ou/e baño e doutro 20% de desconto na entidade colaboradora(aproximadamente un 40% xa que o desconto faise antes de aplicar o IVE).

Pódense comprar: materiais de construción e para rehabilitación de cociñas e baños (azulexos, baldosas, ...) ou pezas de mobiliario de cociña ou baño, quedando excluídos os electrodomésticos e as obras.

Importe mínimo da inversión: 1.000 euros por establecemento

Importe máximo da subvención: 1.000 euros (5.000 euros de compra)

As compras deberán realizarse en entidades colaboradoras e pagarse por banco. 

O consumidor deberá levar un recibo IBI ou subministro onde se relaciones o seu nome coa propiedade da vivenda, e asinar dous documentos emitidos polo  vendedor. Así mesmo deberá abonar a factura por banco.

 Amplíase o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de novembro e ata o 9 de decembro para a xustificación.

http://www.igape.es/gl/ser-mais-competitivo/reforma15

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia