Noticias:

SUBVENCIÓN NOVOS EMPRENDEDORES: GALICIA EMPRENDE

SUBVENCIÓN NOVOS EMPRENDEDORES: GALICIA EMPRENDE
SUBVENCIÓN NOVOS EMPRENDEDORES: GALICIA EMPRENDE
Volver 13/12/13
SUBVENCIÓN NOVOS EMPRENDEDORES: GALICIA EMPRENDE

SERÁN SUBVENCIÓNADOS AQUELE PROXECTOS DE CREACIÓN OU DE  INVESTIMENTO DE NOVAS EMPRESAS (antigüidade non superior a 1 ano)

INVERSIÓN ENTRE 35.000 E 200.000 EUROS

SUBVENCÍON ENTRE O 30 E O 50% DA INVERSIÓN

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Entre o 2/01/14 e o 30/04/2014

Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda. Considerarase que non se cumpre esta condición cando unha persoa no momento da solicitude figure de alta no RETA cunha antigüidade superior a un ano ou teña unha participación igual ou superior ao 25 % noutra sociedade mercantil

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131213/AnuncioO92-051213-0002_gl.pdf

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nş 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia