Noticias:

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
Volver 18/09/13
AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

Con obxecto de axudar ás familias máis desfavorecidas economicamente a facer fronte ós gastos derivados do inicio do curso escolar, e tendo en conta que os programas de axudas para libros xa están implantados en toda a Ensinanza Primaria e Secundaria Obrigatoria, proponse á Xunta de Goberno aprobar a convocatoria de axudas para material escolar, na Educación Infantil, para as súas dúas etapas (0-3 anos e 3-6 anos), dos Centros de Ensino sostidos con fondos públicos e Escolas Infantís debidamente autorizadas de Vilagarcía de Arousa ,

O importe máximo das axudas por cada alumno/a solicitante matriculado na 1ª ou 2ª etapa da Educación Infantil, non poderá exceder de 50,00€.

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia