Noticias:

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN (FORCON)

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN (FORCON)
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN (FORCON)
Volver 12/06/13
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN (FORCON)

Obxecto

Facilitar a experiencia a través dun programa mixto de formación e contratación (Programa FORCON) dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación que sexan contratados en ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia.

Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións temporais cunha duración de 6 meses, a tempo completo ou a tempo parcial que se formalicen con persoas desempregadas mozos e mozas sen cualificación que participasen como alumnos na etapa formativa do programa FORCON.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias todas aquelas entidades que pertencendo aos sectores estratéxicos establecidos no plan estratéxico Galicia 2010-2014, de xuño de 2010, teñan a condición de entidades colaboradoras.

Colectivos subvencionables


Persoas desempregadas mozos e mozas sen cualificación que participasen como alumnos na etapa formativa do programa FORCON, nos cursos relacionados no anexo IX da orde de convocatoria e nos cursos relacionados no anexo IX da Orde do 3 de agosto de 2012.

Contías dos incentivos

As contratacións temporais realizadas incentivaranse cunha axuda de 2.500 euros.

Os contratos temporais subvencionados que fosen transformados en indefinidos ao rematar a vixencia do mesmo, e ata o 30 de setembro de 2013, terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.

Prazo de solicitudes


As axudas previstas nesta orde poderán solicitarse ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral de carácter indefinido.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2013, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.

As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2012 e a data da publicación desta orde (4/06/2013), poderán presentarse no prazo de dous meses desde a data de publicación da orde reguladora (4/08/2013).

 

Asesórese de esta información consultando con nuestro departamento de subvenciones.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioCA05-290513-0001_es.pdf

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nş 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia