Noticias:

LIÑAS CRÉDITO IGAPE RE-IMAXINA

LIÑAS CRÉDITO IGAPE RE-IMAXINA
LIÑAS CRÉDITO IGAPE RE-IMAXINA
Volver 25/06/12
LIÑAS CRÉDITO IGAPE RE-IMAXINA

Bases reguladoras das axudas do Igape para a habilitación de liñas de financiamento subsidiado para microempresas, proxectos emprendedores e investimentos das pemes para a mellora competitiva na Comunidade Autónoma de Galicia, instrumentadas mediante Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (programa Re-imaxina)

– Liña Microcréditos: créditos para financiar investimentos nas microempresas galegas Carácterísticas:

  •  Máximo 25.000 euros de inversión 
  •  Tipo xuro 4.50 e, aos 6 meses Euribor 1 ano + ata 2.5 puntos
  • Ata 5 anos

– Liña Peme xove: créditos para financiar investimentos en proxectos emprendedores galegos. Empresas con anti¨güidade menor a 2 anos

  •  máximo 120.000 euros de inversión.
  • Tipo xuro Euribor 6 meses + ata 2.5 puntos
  • Ata 7 anos

.– Liña Peme competitiva: créditos para financiar investimentos que permitan mellorar a competitividade das pemes galegas. Empresas con antigüidade maior a 2 anos

  •  máximo 120.000 euros de inversión .
  •  Tipo xuro  Euribor 6 meses + ata 2.5 puntos
  • Ata 7 anos

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120625/AnuncioO92-180612-0001_gl.pdf

MF Asesores Consulting Integral Villagarcía S.L.
C/ La Baldosa nº 13 - Entreplanta
36600 Vilagarcia de Arousa - Tel.: 986 503 898 - M.: 604 072 808 - Fax: 986 502 266
Nuestra asesoría de empresas en Vilagarcia de Arousa, Pontevedra y Galicia esta especializada en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico, gestoría, gestión de subvenciones y correduría de seguros con un compromiso firme hacia nuestreos clientes. La calidad de nuestros servicios como asesoría de empresas en Vilagarcía, Pontevedra, Galicia comtempla un asesoramiento personalizado e individual a cada uno de sus clientes y ayudarle a alcanzar sus objetivos en el tiempo más corto posible.
Programa EMPREGA MULLER
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro
Galicia - Unión Europea - Xunta de Galicia